fbpx

Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o., z siedzibą w Koziegłowach, ul. Piaskowa 3, NIP: 777-00-16-609, jako administrator danych, informują Pana/ Panią, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest odpowiedź na Państwa zapytanie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania  – zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie na ww. adres, telefonicznie na nr 61 811 16 42 lub mailowo na adres sekretariat@zd-kozieglowy.pl. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZD Koziegłowy stanowiących podstawę tego przetwarzania tj. przez okres max. 3 miesięcy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.